Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Πάντα πρωταθλητές στα αρνητικά!

Πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα.
Το 34% των Ελλήνων δηλώνει ότι «μία ή και αρκετές φορές την εβδομάδα» καταναλώνει πέντε ή και περισσότερα αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 29%. Σύμφωνα με την κοινοτική δημοσκόπηση, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ιρλανδία (44%), τη Ρουμανία (39%), τη Γερμανία και την Αυστρία (36%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Λετονία (11%), τη Σουηδία (13%) και το Λουξεμβούργο (14%).
Το 13% των Ελλήνων, που αναγνωρίζει ότι τον τελευταίο μήνα κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, δηλώνει ότι αυτό συμβαίνει καθημερινά (14% στους «27»), 10% τέσσερις με πέντε φόρες την εβδομάδα (9% στους «27»), 24% δύο με τρεις φόρες την εβδομάδα (23% στους «27»), 28% μία φορά την εβδομάδα (26% στους «27»), 13% δύο με τρεις φορές τον μήνα (16% στους «27») και 12% μια φορά τον μήνα ( 11% στους «27»).
Το 53% των Ελλήνων και 36% των πολιτών στους «27» θεωρεί ότι μία αύξηση της τιμής στα αλκοολούχα ποτά κατά 25% θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.
Εξάλλου, 92% των Ελλήνων και 83% των πολιτών στους «27» συμφωνούν να αυξηθούν οι έλεγχοι της αστυνομίας για, ενώ 91% των Ελλήνων και 73% των πολιτών στους «27» υποστηρίζουν ότι για τους νέους οδηγούς το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο οινοπνεύματος στο αίμα θα πρέπει να είναι 0,2g/l στο σύνολο της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :