Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Φάροι Νο6...

Σε συνέχεια της ανάρτησης Φάροι Νο5...

Lighthouse, Iceland
Phare du Petit Minou, Brest, France
Lighthouse of Fastnet Rock, Ireland
Santander, Cantabria, Spain

... το ταξίδι στους φάρους του κόσμου συνεχίζεται...

Chrisgio

Δεν υπάρχουν σχόλια :