Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ... ΜΕ ΝΟΗΜΑ

Δ.ιεθνές – Ν.ομισματικό – Τ.αμείο
Δ.ο – Ν.η – Τ.ης


ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :